TERMENI ȘI CONDIȚII de UTILIZARE A SITE-ULUI WEB (“Terms & Conditions”)

www.abac.software

Versiunea [01.01.2021]

 

Scopul T&C

Acești termeni și condiții de utilizare conțin regulile pentru accesarea și folosirea de către utilizatori (în continuare „dvs.” sau „Utilizatorul”) a website-ului www.abac.software („website-ul”), care este deținut și operat de către RED ABACUS SRL, societate de drept român, înregistrată la registrul comerțului cu nr. J12/2788/2016, identificator unic european ROONRC.J12/2788/2016, CUI RO36345302, cu sediul în pe Str. Gruia, Nr. 27, 400171 Cluj-Napoca, Cluj (denumită în cele ce urmează “abac”, “noi” sau orice alt termen similar).

 

Puteți naviga și utiliza website-ul nostru doar cu respectarea termenilor și condițiilor impuși de către abac.

 

Terminologie

Site → Setul de pagini web care sunt publicate de către abac (site-ul pe care vă aflați)

 

Utilizator → Orice persoană care vizitează site-ul abac fie în scop de informare, fie cu interes comercial

 

Conținut → Orice formă de proprietate intelectuală care este publicată de către abac pe site (ilustrații, articole text, imagini, texte, cod sursă, animații, sunete)

 

Funcționalitate → Orice formă de funcționalitate software care este expusă de către abac utilizatorilor.

Acordul dvs.

Prin continuarea utilizării acestui website, ne confirmați că ați citit, înțeles și acceptat conținutul Termenilor și Condițiilor de pe site-ul abac și că îndepliniți toate cerințele legale (vârstă, capacitate, autorizări etc.) pentru a vă asuma și executa în mod valabil acești Termeni și Condiții.

Conținutul și funcționalitățile puse la dispoziție

 

Conținut

abac.software este o companie care își desfășoară activitățile în domeniul implementării soluțiilor software la comandă. În acest sens, abac pune la dispoziția utilizatorilor conținut relevant legat de:

 • Cultura internă abac
 • Procesul tehnologic prin care se obțin produsele și platformele software
 • Procesul tehnologic pentru design grafic
 • Disponibilități legate de angajări pe care abac le realizează
 • Portofoliul de clienți care ilustrează aplicații software implementate
 • Articole și Știri cu înclinație înspre domeniul IT
 • Oferta comercială abac

 

Funcționalități

În ceea ce ține de funcționalități, abac pune la dispoziția clienților mai multe funcționalități software care aduc beneficiu utilizatorilor: 

 • O modalitate de a calcula în timp real estimările de timp și preț pentru dezvoltarea platformelor software la comandă
 • O modalitate de a genera un set de scenarii de utilizare pentru utilizatori
 • Etc.

 

abac își rezervă toate drepturile asupra datelor și a funcționalităților existente în site-ul web care sunt puse la dispoziția utilizatorilor, fără a fi nevoită să ofere explicații sau detalii legat de funcționalitățile sau datele în temă (acesta constituind un secret comercial).

 

Condiții de utilizare

 

Utilizarea site-ului web pus la dispoziție de către abac implică acceptul dumneavoastră față de termenii și condițiile impuse de către abac și denotă gradul dumneavoastră de informare cu privire la politicile expuse de către abac:

 

Utilizatorul are obligația de a se documenta despre politicile, termenii și condițiile de utilizare a site-ului înainte de a utiliza site-ul web.

Utilizatorul poate folosi website-ul și poate beneficia de Servicii cu respectarea următoarelor obligații suplimentare:

 

 • Să nu interfereze cu sau să perturbe în vreun fel securitatea website-ului sau a serviciilor, conturilor, serverelor, rețelelor sau resurselor conectate la sau accesibile prin website sau prin website-uri afiliate sau legate de acesta;
 • Să nu interfereze cu sau să perturbe în vreun fel utilizarea acestui website, a website-urilor afiliate acestuia sau a website-urilor legate de acesta de către alte persoane;
 • Să nu folosească acest website, website-urile afiliate acestuia sau website-urile legate de acesta pentru activități ilegale, care includ, dar nu se limitează la, spam, junk mail, chain leters etc.
 • Să nu încerce să obțină accesul neautorizat la acest website sau la părți ale website-ului care nu sunt general disponibile publicului.

 

În general, să aibă o conduită legală, de bună-credință și neabuzivă în legătură cu site-ul web, cu noi, precum și cu orice altă terță parte.

 

Conținutul și disponibilitatea website-ului

Conținutul postat pe website, inclusiv text sau imagini, are un caracter informativ.

 

Astfel, abac își rezervă dreptul de a înceta, schimba, suspenda sau întrerupe orice aspect care ține de acest site web, inclusiv disponibilitatea oricărui conținut, la discreția acesteia.

 

abac, la discreția sa, poate impune anumite limite cu privire la funcționalitățile website-ului sau poate restrânge accesul la anumite părți sau la întreg site-ul web. În mod particular, abac poate să vă interzică accesul la website, în orice moment.

Postările cu privire la produsele și serviciile afișate pe website pot fi modificate la orice moment, fără vreo înștiințare prealabilă. Deși facem eforturi să menținem conținutul de pe site-ul web actualizat, nu vom putem garanta că acesta va fi mereu la zi sau că produsele sau serviciile postate vor fi disponibile în forma prezentată pe site-ul web.

 

Răspunderea Utilizatorului

Utilizatorii vor despăgubi abac pentru orice pierdere sau prejudiciu care rezultă din nerespectarea sau încălcarea acestor termeni și condiții.

 

Răspunderea abac

Informația afișată pe site-ul web nu creează nicio obligație legală sau răspundere pentru abac sau afiliații săi. De asemenea, abac nu oferă nicio garanție cu privire la prejudiciul suferit de către utilizator prin utilizarea acestui site web.

 

Proprietate intelectuală

Orice conținut furnizat prin intermediul website-ului sau inclus este deținut de către abac sau licențiat acestuia și/sau afiliaților săi și este protejat de legea aplicabilă. Conținutul nu va putea fi modificat, copiat, distribuit, reprodus, republicat, descărcat, afișat, postat, transmis sau transferat în orice formă, fără autorizarea scrisă a abac.

 

Jurisdicție

Acești Termeni și Condiții sunt guvernați de legea română și orice dispută cu privire la acestea va fi soluționată de instanțele competente din România.

 

Modificări ale Termenilor și Condițiilor

Periodic, este posibil să modificăm acești Termeni și Condiții pentru a reflecta schimbările legislative sau modificările politicilor noastre interne, ale site-ului web sau ale tehnologiei pe care o folosim. 

 

Astfel, termenii și condițiile vor fi versionate în bază la data publicării acestora.